Facebook Twitter Google RSS

Hiển thị bài đăng ngẫu nhiên từ blogspot


Mình sưu tầm đoạn code này của bạn Tiến Nguyễn cũng khá lâu rồi và đã dùng cho một vài blog thấy chạy khá tốt nên share lại cho mọi người chưa biết sử dụng.
Tác dụng đoạn code này là lấy bài đăng ngẫu nhiên trên blog để hiển thị ra cho người xem giúp làm phong phú nội dung trang chủ đồng thời thu hút người xem thêm những bài đăng khác.

Screen:Cài đặt:
Mở chỉnh sửa giao diện chọn Bố cục -> thêm Tiện ích -> chọn HTML/Javascrip và copy đoạn code dưới đây thêm vào là được:
Code:
<style type="text/css"><!--
.random_post_content{width:100%;}
.random_post_content img {width:93px;height:82px;background-position: left;margin:2px;padding: 0px;border:#888 solid thin;}
.random_post_content_item {border-top:#888 thin dashed;}
.random_post_content_item table, .random_post_content_item tr, .random_post_content_item td {vertical-align: middle;}
.random_post_content_item table {margin-bottom:2px;margin-top:3px;}
.random_post_content_item:hover {background-color:#4A3829;}
.random_post_title a{text-transform:uppercase;font-size:12px;text-decoration:none;font-weight:bold}
.random_post_info a{font-size:11px;text-decoration:none;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a{color:#FFFFCC;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a{color:#888;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a:hover{color:#FFCC00;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a:hover{text-decoration:underline;}
--></style>
<div class="random_post_content" id="random_posts_id"></div>
<script type="text/JavaScript"><!--
// Collect all things from json files
// Create by Tien Nguyen
// Copyright by vnblogspot.com
// Use the code without copyright agreement, you will be reported as spam
var Random_Max = 6;
var Total_Posts_Number = 0;
var Rand_Posts_Title = [];
var Rand_Posts_Url = [];
var Rand_Posts_Author = [];
var Rand_Posts_Comment_Number = [];
var Rand_Posts_Thumbnail = [];
var Rand_Posts_Snippet = [];
function Vbs_Random_Post(json){var entry;var re = /<\S[^>]*>/g;var str;var banner_begin_index;var banner_end_index;for (var i = 0; i < Random_Max; i++){entry = json.feed.entry[i];Rand_Posts_Title[i] = entry.title.$t;for (var k = 0; k < entry.link.length; k++){if (entry.link[k].rel == 'alternate'){Rand_Posts_Url[i] = entry.link[k].href;break;}}Rand_Posts_Author[i] = entry.author[0].name.$t;Rand_Posts_Comment_Number[i] = parseInt(entry.thr$total.$t);if ("content" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.summary.$t;}else Rand_Posts_Snippet[i] = "";if (Rand_Posts_Snippet[i].search("bp.blogspot.com") != -1) Rand_Posts_Thumbnail[i] = entry.media$thumbnail.url; else {str = "src\u003d\"";banner_begin_index = Rand_Posts_Snippet[i].search(str);if (banner_begin_index == -1){Rand_Posts_Thumbnail[i] = "http://lh3.ggpht.com/_kck7-TEWM-M/TSZtEyqlErI/AAAAAAAAAO0/cXY9tgbBnko/popular_blank_icon.jpg";}else{Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(banner_begin_index + str.length);str = "\""; banner_end_index = Rand_Posts_Thumbnail[i].search(str);Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Thumbnail[i].substring(0, banner_end_index);}} Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].replace(re, "");if (Rand_Posts_Snippet[i].length > 140){Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(0, 140) + '...';}}Install_Random_Posts();}
function Install_Random_Posts(){var str_out = "";for (var i = 0; i < Random_Max; i++){str_out += '<div class="recent_post_content_item">';str_out += '<table width="0%" border="0">';str_out += '<tr>';str_out += '<td>';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += '<img src="' + Rand_Posts_Thumbnail[i] + '" width="32px" height="32px"/>';str_out += '</a>';str_out += '</td>';str_out += '<td>';str_out += '<div class="recent_post_title">';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += Rand_Posts_Title[i];str_out += '</a>';str_out += '</div>';str_out += '</td>';str_out += '</tr>';str_out += '</table>';str_out += '</div>';}document.getElementById('random_posts_id').innerHTML = str_out;}
function Vbs_Get_Post_Num(json){Total_Posts_Number = json.feed.openSearch$totalResults.$t;if (Total_Posts_Number <= Random_Max){var start_index = 1;Random_Max = Total_Posts_Number;}else{var start_index = 1 + Math.floor(Math.random() * (Total_Posts_Number - Random_Max));
}document.write('<script type="text/JavaScript" src="/feeds/posts/default?start-index=' + start_index + '&max-results=' + Random_Max + '&orderby=published&alt=json-in-script&callback=Vbs_Random_Post"><\/script>');}
--></script>
<script type="text/JavaScript" src="/feeds/posts/default?max-results=0&alt=json-in-script&callback=Vbs_Get_Post_Num"><!--  --></script>

- Muốn hiển thị bao nhiêu bài đăng sửa đoạn này: var Random_Max = 6; thay số cần hiển thị.
- Muốn lấy nội dung từ blog khác có thể sửa link này: /feeds/posts/default thành: http://linkblogcuaban.blogspot.com/feeds/posts/default

Chúc bạn thành công.

Giới thiệu:


Chào mừng bạn đến với wesite. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị ở đây.
Xem trang cá nhân của tôi →

0 comments:

ARCHIVE

Pageview

© 2016 blog.tuyetvan.net. Theme by Bloggertheme9. Powered by Blogger.