Facebook Twitter Google RSS

Tự động chèn link cho từ khóa trong bài viết của blogspot

Bình thường để chèn link vào một từ khóa trong bài viết bạn phải thực hiện thủ công, như vậy nếu blog có nhiều bài viết và nhiều từ khóa thì việc thực hiện chèn từng link đối với từ khóa cũng tốn rất nhiều thời gian của bạn. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm sao để blogspot của bạn có thể tự động chèn link những từ khóa mặc định cho bài viết.


Ảnh minh họa:


» Bắt đầu thủ thuật "tự động thêm link vào từ khóa của bài viết."
- Trước khi làm nên chú ý lưu lại mẫu template trước khi thực hiện.
Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
Bước 2. Vào Mẫu (Template)
Bước 3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 4. Chọn một trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó ngay trước thẻ </head>
(Nhấn CTRL + F để tìm cho nhanh bạn nhé)

Bạn có thể chọn 1 trong 2 đoạn code bên dưới tùy theo nhu cầu sử dụng:

- Đoạn 1: Các link liên kết từ khóa sẽ mở ngay tại trang bạn đang xem:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
- Đoạn 2: Các link từ khóa sẽ mở ra trong 1 tab mới khi bạn click chuột vào:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
Bước 5. Tìm đoạn code sau:
<data:post.body/>
- Thay thế nó thành:
<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Thay thế các từ bôi đỏ thành từ khóa và link từ khóa của bạn. Để có thể nhiều hơn các từ khóa tương tự bạn có thể chép thêm các đoạn link từ khóa tương ứng vào trước thẻ </script>

Ví dụ:
highlightSearchTerms('Từ khóa 4',true,'Link từ khóa 4','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 5',true,'Link từ khóa 5','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa ...',true,'Link từ khóa ...','summary<data:post.id/>');

Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code như trên các bạn nên thay thử từng đoạn khi nào hiển thị lên link từ khóa là thành công.

Bước 6.
Lưu mẫu lại.
- Nếu đã có bài viết có các từ khóa đó thì có thể vào kiểm tra xem đã thành công hay chưa còn chưa có thì hãy viết cho mình một bài mới có các từ khóa đó nhé!

Chúc bạn thành công.

Giới thiệu:


Chào mừng bạn đến với wesite. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị ở đây.
Xem trang cá nhân của tôi →

0 comments:

ARCHIVE

Pageview

© 2016 blog.tuyetvan.net. Theme by Bloggertheme9. Powered by Blogger.